شیخ صیاد

سه تا دایی دارم که کوچیکه 70 سالشه. وقتی خاطراتِ دو تا داییِ کوچیک رو با خاطرات خودم مقایسه می کنم به حلال زاده بودن خودم امیدوار می شم اما حسابِ دایی بزرگه با من و دوتا برادر دیگرش کاملا متفاوته. پدر بزگم اسمش رو گذاشته "صیاد". از اونجایی که از نوجوانی یه انسان متدیّن و افتاده ای بوده لقب "شیخ" گرفته.

شیخ صیاد حدّ فاصل سال های 60 تا 70 یه اتوبوس داشت که از مشکین شهر به اردبیل مسافر جابجا می کرد. نسبت مشکین شهر به اردبیل مثل نسبت کرج به تهرانه. مردم زیادی هر صبح میان اردبیل برای کار و عصرها برمی گردن مشکین شهر. شیخ صیاد انقدر با سرعت کم و با احتیاط رانندگی می کرد که مسافران دائمی وقتی می دیدند که نوبت شیخ صیادِ که مسافر بگیره، ترجیح می دادند که برگردند خونه و یک ساعت دیگه بیان تا با ماشین بعدی برن اردبیل. چون می دونستند که اینجوری زودتر به مقصد می رسند.

یه روز که مسافرها از سرعت کم شیخ صیاد بی تاب شده بودند، اصرار می کنن که شیخ به سرعت ماشین اضافه کنه. وقتی این اصرار ها بیش تر از معمول می شه شیخ ما با فریادی که تا اون روز و حتی سال ها بعد از اون هیچ وقت تکرار نشد؛ علی رغم این که خطر مرگ رو برای خودش و مسافرانش متصور می شده میگه: "بچه های شما هم یتیم بمونن، بچه های من هم، این هم دنده ی دو".

بعد از گذشت حدود سی سال از اون واقعه کافیه که شما در مشکین شهر سوار تاکسی یا اتوبوس باشید و از راننده بخواهید که به سرعت ماشینش اضافه کنه، قطع به یقین اون راننده فارغ از اینکه چه سنی داره و در روز واقعه به دنیا اومده بوده یا نه، در حالی که دنده ماشین رو عوض می کنه خواهد گفت: "بچه های شما هم یتیم بمونن، بچه های من هم، این هم دنده ی دو".

حالا شیخ سال هاست که از مشکین شهر رفته امّا افسانه پردازان می گن که صدای شیخ هنوز هم توی جاده ها و پیچ های بین مشکین شهر و اردبیل شنیده می شه.

***

  برای رسیدن دل هامون به هم...

 من صد قدم میام به سمت تو، تو یک قدم بیا

  من هزار کیلومتر میام، تو یک قدم بیا

  من یک میلیون مایل میام، تو فقط یک قدم بیا...

  مسئولیت یتیم شدن همه بچه های عالم با من...

  تو اون یک قدم رو با دنده دو بیا.

  دلم بی تاب تر از اونیه که بخوای با سرعت شیخ صیاد بیای.

  "گر بخواهی که بجویی دلم امروز بجوی! وَرنَه بسیار بجویی و نیابی بازش..."

/ 0 نظر / 23 بازدید