امید لبخند

   رسوا و شیدا آمدم  

   بی سر و دست آمدم

   مست آمدم، مست آمدم

   توشه ام امید لبخند تو بود

   "قبله گو هر سو که خواهی باش.

    با تو دارد گفت و گو شوریده مستی

    -مستم و دانم که هستم من-

    ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟"

/ 0 نظر / 24 بازدید