دروغ

  روزی که دیوار اعتماد به چکّشِ دروغ فرو ریخت

  چه خوب سنگ هایش را به دامان گرفتی؛ برای سنگسار

 

  بشتاب...

  روز عمل فرا رسیده است

  و من مصرّانه به دروغ خود وفادارم

 

  وقتی غذا می خورم

  وقتی می خوابم

  وقتی کتاب می خوانم

  و حتی وقتی که ورزش می کنم

  به تو دروغ می گویم

 

  تک تک سلول هایم بوی تعفنِ دروغ می دهد

  و تنها غسل سنگسار می تواند یاری ام کند

 

  بشتاب...

  سنگ های دامانت، بی تابِ انتقامند.

/ 1 نظر / 30 بازدید
m

ادما قدر اونی رو که دارند نمی دونند...