بارون

  "سرم بازار مسگراست و دلم رختشور خونه."

   دوست دارم فریاد بزنم و بگم:

                                    هی فلانی، همیشه حق با تو نیست.  

   اما می ترسم گنجشکی از خواب بپره

                                    یا دل پروانه ای بشکنه.

   دلم برای بارون تنگ شده.

/ 1 نظر / 22 بازدید
بهار

باران تنهادلیل گریه های یک عاشقه...[گل]