اردبیل

برای رسیدن به اردبیل، طی هفت ساعت از پنج عوارضی گذشتم.

برای رسیدن به قلب تو، طی هفتاد سال، از پنج هزار دروازه آتش عبور خواهم کرد.

     فرمان بده تا هیزمی برای روز مبادا نگه ندارند.

                                                   که اگر زنده رسیدم،

                                                                  نه هیزمی مانده باشد

     و نه ترسی از آتش.

  ***

    "هر که در آتش عشقش نبود طاقت سوز       گو به نزدیک مرو کآفت پروانه پرست

     ور به تیغم بزنی با تو مرا خصمی نیست        خصم آنم که میان من و تیغت سپرست

     من از این بند نخواهم به درآمد همه عمر       بند پایی که به دست تو بود تاج سرست"

/ 1 نظر / 21 بازدید

وب سایت خوبی داری. به من هم سر بزن [نیشخند]