عشق یا موفقیت؟

استاد زبان از بچه ها می پرسه: "?Love or Success" 

من خودم رو آماده می کنم که بگم: "هیچ وقت انسان موفقی نبودم ولی عاشق بودم، برای همین نمی تونم مقایسه درستی در این خصوص انجام بدم؛ اما اگه قرار بر انتخاب باشه من ترجیح می دم که عشق رو انتخاب کنم."

اون داوطلب میشه و میگه: "عشق زود یا دیر از بین میره، پس اگه موفقیت رو انتخاب نکنی بعدها پشیمون میشی."

شاید تفاوت یه انسان موفق با یه انسان ناموفق درهمین اختلاف تفکر باشه.

اگه وسوسه موفقیت بخواد تو رو از اینجا به هرجایی بکشه، مثل یاشا تمام بچه های اینچه برون رو جمع می کنم و جلوی گاریت میشینم، اشک میریزم و التماس میکنم به امید اینکه در لحظه آخر مثل آلنی سر گاری رو بچرخونی و برگردی. اما اگه رفتی، از وسط ویرونه هایی که بجا میذاری برای موفقیتت دعا می کنم. فقط موفقیت توست که میتونه این نابودی رو تحمل پذیر کنه.

/ 0 نظر / 26 بازدید