دلتنگی

   خورشید خانوم دلم برات تنگ شده.

   بیشتر از اونی که بتونم فکرم رو متمرکز به نوشتن یه متن عاشقانه یا یه متن ساده ادبی کنم.

   فقط اومدم اینجا بنویسم:

                 خانوم منطقی...، به شکل کاملا غیر منطقی دلم برات تنگ شده.

/ 0 نظر / 55 بازدید