مستی 2...

   حسین پناهی: "با یک فنجان چای هم می توان مست شد!
                         اگر اویی که باید باشد، باشد ..."

   حسین عزیز، یا مستی را تجربه نکرده بودی یا "او" را نمی شناختی.

   برای مست شدن یک فنجان چای هم لازم نیست!

   فقط کافیست اویی که باید باشد، باشد...

/ 0 نظر / 31 بازدید