سیرت و صورت زیبا

روزی که جذب سیرت زیبات شدم، به صورتِ قشنگت، نگاه نکردم.

                          امروز خواستم بگم، پَری سیرت و زیبا رو هستی.

داشتن باطن زیبا و چهره قشنگ امتیازیه که تو داری و خیلی ها از یک یا هر دوتاش محروم هستند.

/ 0 نظر / 25 بازدید