نماز آیات

  گروس عزیز می گه:

                           رویم را بر می گردانم

                           و نیمی از جهان را از دست می دهم

  من می گم:

                         خورشید خانومِ گلم، تو همه یِ جهانِ منی.

                         تمام جهانم را از دست می دهم اگر روی از من برگردانی.

***

                         پدرم

                                      نماز آیات می خواند

                                      وقتی خورشید می گیرد

                         مادرم

                                      نماز آیات می خواند

                                      وقتی ماه می گیرد

                         مومن به نگاه توام

                                      نماز آیات می خوانم

                                      اگر روی از من بگیری.

/ 1 نظر / 27 بازدید
بی نام و نشان

بتاب که تمام تو مرا فراگیرد. تا در تو منحل شوم . چشم که می گشایی آنچنان در روشنی اش خیره می مانم که بیم کوری ام می رود. اما چشم بستن بر چشم های تو محال است اینگونه که تو می تابی. روی از تو بر نمی گردانم. بگذار کور شوم.