# انتظار

آرزو...

.    اندیشه‌ها، رؤیاها، آه‌ها، آرزوها و اشک‌ها از ملازمان جدائی ناپذیر عشق می‌باشند. .                                                                                        ویلیام شکسپیر .    اندیشه‌ها، رؤیاها، آه‌ها و اشک‌ها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید