# دوستی

ترس

  ترسو شده ام   ترسوترین مردِ زمین                         نه چیزی داشتم برای باخت                         نه ترسی برای لرز                                                         ترسِ باختِ غَمَت                                                         لرز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید